Team kihz Oerlikon / Chinderhuus BABAR

BABARella (EG)

Sandra Koch
Sandra K.
Miriam Kreis
Miriam K.
Marion P.
Marion P.
Laura M.
Laura M.
Thomas C.
Thomas C.
Vanessa G.
Vanessa G.

BABAR (1.OG)

Anna A.
Anna A.
Patrick G.
Patrick G.
Carmen B.
Carmen B.
Jérémy C.
Jérémy C.

BABARina (1.OG)

Marylou T.
Marylou T.
Elmedine R.
Elmedine R.
Selda D.
Selda D.
Orsala M.
Orsala M.

BABARena (2.OG)

Kim Crawford
Kim C.
Kim (Nina) L.
Kim (Nina) L.
Selina H.
Selina H.
Moritz M.
Moritz M.
Reya G.
Reya G.

BABARino (2.OG)

Selvija B.
Selvija B.
Adriana C.
Adriana C.
Maxine S.
Maxine S.
Sara A.
Sara A.

Springer*in

Sabine B.
Sabine B.

Hausangestellte

Samarng Seeda
Samarng Seeda